Hải Băng
Hải Băng

Hải Băng đã tốt nghiệp trường đại học Y Hà Nội. Hiện nay, Hải Băng đang chịu trách nhiệm biên tập nội dung về các bài viết chăm sóc sức khỏe y tế trên hệ thống website của phòng khám đa khoa Thái Hà.

  • Vai trò trên trang web: Sáng tạo nội dung tại website phongkham.edu.vn
  • Quê quán: Thái Bình
  • Học vấn: Tốt nghiệp loại giỏi đại học Y Hà Nội
  • Kỹ năng làm việc: Tìm hiểu và biên soạn nội dung chăm sóc sức khỏe hữu ích.
  • Sở thích: Chụp ảnh, Game, Du lịch

Nhiều hơn:

Đội ngũ chúng tôi