Ngứa âm đạo trang 1

Ngứa âm đạo hay ngứa vùng kín ở nữ giới là bị làm sao?
Ngứa âm đạo hay ngứa vùng kín ở nữ giới là bị làm sao?
Ngứa âm đạo hay ngứa rát vùng kín là là bị làm sao? Nguyên nhân ngứa âm đạo và cách chữa trị ra sao? Lắng nghe giải đáp của bác sĩ phụ sản.
Xem thêm